آموزشگاه خیاطی و دوختهای سنتی دریا با مجوز رسمی از سازمان فنی وحرفه ای در رشته های طراحی دوخت: نازک دوزی،ضخیم دوزی،لباس عروس وشب،شلوار دوزی، مانتو دوزی و…

دوخت های سنتی:

دوختهای سنتی مناطق خاص،ربان دوزی،تزئینات لباس،پولک ومنجوق،سرمه دوزی و…

گلدوزی با چرخ خیاطی:بُردُری،ابریشم دوزی،تکه دوزی و… ثبت نام می کند.

فهرست